Maailman johtava sertifiointiyritys Bureau Veritas Certification on auditoinut johtamisjärjestelmämme ja myöntänyt NTCabin laatujärjestelmälle ISO 9001:2018- ja ympäristöhallinnan järjestelmälle ISO 14001:2015 -sertifikaatin.

”Sertifioinnit ovat osoitus siitä, että toimimme oikealla tavalla ja menemme jatkossakin oikeaan suuntaan. Haluamme kehittää toimintaamme ja prosessejamme vastaamaan myös asiakkaidemme tulevaisuuden tarpeita. Koko yrityksemme on sitoutunut laatujohtamiseen ja laadun seuraamiseen sekä parantamiseen. Pidämme myös tärkeänä, että huolehdimme osaltamme ympäristötavoitteista ja kestävän kehityksen edistämiseen liittyvistä toimenpiteistä”, kertoo NTCabin toimitusjohtaja Antti Hyyryläinen.

ISO 9001 on maailman tunnetuin työkalu yritysten laadunhallintajärjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen. Sertifioinnissa tarkastellaan sekä henkilöstöä, palveluja ja koulutusta että laitteita ja tiloja, sekä sitä, miten laatutavoitteet on otettu osaksi koko yrityksen toimintaa. ISO 9001 -sertifiointi kertoo asiakkaillemme, että olemme sitoutuneet jatkuvaan liiketoiminnan parantamiseen, sekä luotettavaan, vaatimustenmukaisten tuotteiden toimittamiseen.

ISO 14001 on puolestaan maailman tunnetuin ympäristöasioiden hallintajärjestelmän malli, jonka avulla yritykset voivat parantaa ympäristöasioidensa hallintaa ja ympäristönsuojelun tasoa. Sertifikaattia myönnettäessä otetaan huomioon kaikki yrityksen toiminnot, tuotteet ja palvelut, ja miten ne edistävät ympäristöteemoja. Näitä ovat muun muassa veden käyttö ja päästöt veteen, jätehuolto, maaperän saastuminen, raaka-aineiden ja energian käyttö sekä resurssitehokkuus. ISO 14001 -sertifiointi osoittaa, että ympäristöasiat otetaan huomioon yrityksessämme kokonaisvaltaisesti: täytämme lakisääteiset velvoitteet ja toimimme vastuullisesti eri sidosryhmiä kohtaan.

           

Lisätietoa ISO-standardien sisällöstä osoitteessa: ww.sfs.fi