Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt avustusta investointeihin yritystoimintamme kehittämiseksi.

Hanke on osa EU:n alue ja rakennepolitiikan ohjelmaa ’’Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027’’ (EAKR)

Hankkeen toteuttamisaika: 10/2022-10/2024

Hankkeella tavoiteltiin tuotantokapasiteetin kasvattamista kone- ja laiteinvestoinneilla, joka mahdollistaa liikevaihdon kaksinkertaistumisen vuoteen 2026 mennessä verrattuna tp 2021 tasoon. Investoinnit toteutettiin suunnitellussa aikataulussa vuoden 2023 aikana Nivalan Teollisuuskylä Oy:n rakennuttamaan uuteen toimitilaan.