Creativity at its best


Ohjaamopalvelut - 1. Hahmottelu

« Takaisin

  • Suunnittelun lähtökohtana ohjaamosta hahmotellaan aina malli jonka pohjalta voidaan aloittaa mekaaninen suunnittelu runkorakenteelle.
  • Luonnosteluvaihetta ennen asiakkaan kanssa kartoitetaan tarkasti koneiden käyttöympäristö ja työskentelyolosuhteet sekä keskustellaan muista mahdollisista rajoittavista tekijöistä.
  • Luonnostelu vaiheesta otetaan huomioon kuljettaja ja voidaankin sanoa, että ohjaamo hahmotellaan kuljettajan ympärille eikä toisinpäin.